O nas

LEGE ARTIS SERVICE jest firmą najdłużej działającą na rynku. Przedsiębiorstwo rozpoczęło swą działalność niedługo po wprowadzeniu Ustawy o ochronie praw autorskich i znaków towarowych z 4 lutego 1994 r. Firma została utworzona na początku 1995 r. w Warszawie, na bazie struktur obowiązujących w tamtym okresie w Biurze Ochrony Własności Intelektualnej BOWI, przez Bogdana Maculewicza i Krzysztofa Kreutzingera pod nazwą LEGE ARTIS S. C. (z łac. zgodnie z prawem).Od początku swojej działalności, przedsiębiorstwo zajmuje się ochroną praw autorskich i znaków towarowych, zwalczaniem nielegalnego przesyłu sygnału telewizyjnego, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji w branży odzieżowej, paliwowej, farmaceutycznej, kosmetycznej, zabawkarskiej, narzędziowej, fotograficznej oraz innymi przedmiotami związanymi bezpośrednio z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Od 1995 r. przedsiębiorstwo stale współpracuje z Komendą Główną Policji, podległymi jej Komendami Wojewódzkimi, Izbami Celnymi, Prokuratorami oraz innymi jednostkami organów ścigania.

W 1999 r. Krzysztof Kreutzinger zrezygnował ze współprowadzenia firmy. Wówczas struktura organizacyjna przedsiębiorstwa uległa zmianie, stając się jednoosobową działalnością gospodarczą, której właścicielem został Bogdan Maculewicz przyjmując nazwę LEGE ARTIS SERVICE Bogdan Maculewicz.

W 2007 r. LEGE ARTIS SERVICE, jako jedyna firma w Polsce rozpoczęła ścisłą współpracę ze Stowarzyszeniem Dystrybutorów Programów Telewizyjnych SYGNAŁ, zajmując się ochroną praw autorskich wszystkich firm stowarzyszonych z tytułu nielegalnego przesyłu sygnału.

Od 1995 r. do 2010 r. przedsiębiorstwo zapewniało ochronę praw autorskich i znaków towarowych prawie 180 firmom. Obecnie świadczy swoje usługi 132 podmiotom gospodarczym chroniąc ponad 3,5 tys. pozycji, co w ciągu 15-letniej działalności firmy zaowocowało zatrzymaniem towarów o równowartości ponad stu milionów złotych.

Od 2010 roku Lege Artis Service przekształciło się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na czele której stanął Radosław Maculewicz, który jest także biegłym sądowym z zakresu znaków towarowych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie a wiceprezesem został Bogdan Maculewicz.

Zaufali nam