Oferta

Działalność LEGE ARTIS SERVICE ma na celu ochronę praw autorskich Państwa produktu – nie jest ważne czy jest to program komputerowy, myśl techniczna, znak towarowy czy zdjęcie.

Wszystkie te dobra są Państwa własnością, są one chronione prawem na mocy przepisów prawa autorskiego, ochrony znaków towarowych, kodeksu karnego i wielu innych. Naruszenie tych praw przez inne osoby czy podmioty gospodarcze naraża Państwa na ograniczenie dochodów, hamuje rozwój firmy i często wpływa negatywnie na postrzeganie Państwa produktów.

Działania wykonywane przez firmę LEGE ARTIS SERVICE w celu ochrony własności intelektualnej obejmują:

 • prowadzenie działań monitoringowych, w stosunku do użytkowników końcowych oraz innych osób naruszających prawa autorskie;
 • organizowanie i prowadzenie akcji sprawdzających w stosunku do punktów sprzedaży lub osób fizycznych podejrzanych o wprowadzanie lub udostępnienie nielegalnie zwielokrotnionego oprogramowania komputerowego;
 • ujawnianie i kontrola miejsc tzw. sharing’u;
 • prowadzenie monitoringu miejsc potencjalnego handlu nielegalnymi filtrami, kartami dekodującymi czy wyłudzonymi dekoderami;
 • kontrola miejsc bezprawnego rozpowszechniania w hotelach, lokalach gastronomicznych czy nielegalnych sieci TV kablowej;
 • regularna kontrola legalność podłączeń abonenckich;
 • prowadzenie szkoleń informacyjnych dla prokuratorów, funkcjonariuszy policji i służb celnych na terenie całego kraju;
 • powiadamianie organów wymiaru sprawiedliwości o naruszeniu chronionych praw autorskich oraz o nielegalnym kopiowaniu znaków towarowych i wzorów przemysłowych;
 • składanie wniosków o ściganie karne;
 • windykacja należnych odszkodowań;
 • branie udziału w czynnościach procesowych w charakterze osoby przybranej do czynności przeszukania;
 • występowanie przed organami sądowymi;
 • monitorowanie sieci internet pod kątem ofert handlowych, wymiany danych, for dyskusyjnych, portali aukcyjnych i innych.

Zaufali nam