Przeciwdziałanie piractwu

LEGE ARTIS SERVICE od lat organizuje, a także bierze udział w licznych szkoleniach mających miejsce w Komendach, Szkołach Policji oraz innych ośrodkach na terenie całego kraju.

Szkolenia te, w głównej mierze, dotyczą metodyki postępowania w sprawach dotyczących ochrony praw autorskich, znaków towarowych oraz kradzieży sygnału telewizyjnego, a także rozpoznawania nielegalnie wprowadzonych do obrotu produktów firm, które LEGE ARTIS SERVICE reprezentuje.


Tego typu szkolenia mają na celu, przede wszystkim, ułatwienie organom ścigania walki z plagą, jaką jest naruszanie praw autorskich. Wydziały do walki z przestępczością gospodarczą mają bardzo szeroki zakres obowiązków, dlatego niezbędnym jest przekazywanie im informacji o najnowszych metodach walki z piractwem.

Osoby, które starają się uzyskać korzyści finansowe na nielegalnym kopiowaniu produktów, cały czas tworzą nowe metody obchodzenia zabezpieczeń tworzonych m. in. przez producentów oprogramowania i telewizje cyfrowe. Dodatkowo, przestępcy próbują podrabiać produkty tak, by były one najbardziej zgodne z oryginalnym produktem i to właśnie z tego powodu kadra LEGE ARTIS SERVICE jest szkolona przez swoich kontrahentów oraz w sposób przystępny, ciekawy, a co najważniejsze efektywny, potrafi przekazać tą wiedzę organom odpowiedzialnym za ściganie przestępstw dotyczących naruszeń własności intelektualnej.

Dzięki szkoleniom wzrasta wykrywalność przestępstw, a to bezpośrednio prowadzi do zmniejszenia strat generowanych przez piratów.
Możemy zapewnić Państwa, iż pracownicy LEGE ARTIS SERVICE chętnie przekażą zdobytą wiedzę, co pomoże Państwu skutecznie minimalizować straty ponoszone w wyniku naruszeń praw autorskich. Będzie miało również kolosalny wpływ na spadek liczby osób oszukanych przez przestępców, kosztem Państwa wizerunku.

Zaufali nam